Hgil

ביטוח | נזקי גוף | ביטוח לאומי | קצין תגמולים

מחלת כאב - נכות רפואית

 

אם בעבר התייחסו לכאב כאל תסמין המצביע על בעיה רפואית, הרי שהיום מכירים בכך שכאב עשוי להיות בעיה רפואית העומדת בפני עצמה.

זו גם הסיבה לכך שהמועצה הרפואית המדעית בישראל הכירה ברפואת שיכוך הכאב כתחום מומחיות העומד בפני עצמו.

זומנתם לוועדה רפואית בביטוח הלאומי?

זומנתם לוועדה רפואית בביטוח הלאומי?

 הטקסט הבא נועד עבורכם.

שאלות ותשובות לניגשים לוועדה הרפואית:

מהי ועדה רפואית?
הוועדה הרפואית מורכבת מרופאים מומחים שתפקידם לקבוע האם ניתן לתרגם את מצבכם הבריאותי לנכות רפואית.

מדוע צריך קביעת נכות?
על פי חוק הביטוח הלאומי, נכות בשיעור המתאים, מזכה בגמלה או בקצבה חודשית מהביטוח הלאומי.

כיצד הוועדה עושה זאת?
הוועדה תעיין בתיעוד הרפואי שתציגו בפניה, היא תתשאל אתכם, היא תקשיב לטענותיכם והיא תערוך לכם בדיקה גופנית. לעיתים הוועדה אף תבקש השלמת בדיקות אליהן היא תפנה אתכם או תבקש שתגישו לה.
חשוב לדעת: הוועדה לא תנדב אבחון שלא קיים בתיעוד שהגשתם, ומצד שני, היא לא מחוייבת לקבל את האבחנות במסמכים שהגשתם.
אם לא תציגו מסמכים רפואיים מתאימים או לא תסבירו נכון את הסיבות לכך שמגיעה לכם נכות,
צפויה הוועדה לקבוע שאינכם זכאים לנכות, או שנכותכם נמוכה מזו שניתן היה לקבוע.

האם ההחלטה סופית?
ההחלטה לא סופית אך כדי לערער עליה, מקציב החוק פרק זמן לא רב, שאם לא מערערים בפרק הזמן הזה- ההחלטה הופכת להיות סופית ולא ניתן לערער עליה עוד.
האם הוועדה לעררים מוסמכת לבדוק רק את מה שהוועדה בדרג הראשון קבעה?
ככלל לא.
הוועדה לעררים רשאית לבדוק אתכם מהתחלה ואף להתייחס לסוגיות שהוועדה בדרג ראשון לא התייחסה אליהן.
לוועדת העררים יש סמכות לקבוע נכויות בנושאים שהוועדה בדרג ראשון התעלמה מהן או לא נדרשה להן, היא רשאית להגדיל נכויות שנקבעו בדרג ראשון, ויש לה סמכות גם להפחית את דרגת הנכות שנקבעה בדרג ראשון (בכפוף לסייגים וכללים הקבועים בחוק, בתקנות, ובפסיקת בית הדין).
האם החלטת הוועדה הרפואית לעררים היא סופית?
לא, אבל..
ההחלטה אמנם ניתנת לערעור בפני בית הדין תוך פרק זמן שנקצב בחוק (אם לא מערערים בזמן היא הופכת להיות סופית),
אבל- אי אפשר לטעון בערעור נגד שיקול דעת רפואי של הוועדה, אלא רק טענות בדבר כשלים חוקיים של הוועדה לעררים.
האם חייבים להגיע מיוצגים לוועדה רפואית?
לא.
אתם רשאים לייצג את עצמכם (אם כי לא מומלץ).
האם כל אחד רשאי לייצג נכה בוועדה רפואית?
לא.
הוועדה הרפואית היא גוף מעין שיפוטי ולכן רק עורך דין רשאי לייצג בפני הוועדה.
האם יש ייתרון בייצוג על ידי עורך דין?
בוודאי.
עורכי דין שעיסוקם המרכזי הוא ייצוג בוועדות, מכירים היטב את החוקים, הכללים והתקנות המשפטיות כמו גם את פסיקת בתי הדין, הם יודעים מהם גבולות הוועדה, מה מותר ומה אסור, הם יודעים מה הוועדה מחפשת לדעת ויודעים גם כיצד לכוון את הוועדה למקומות הנכונים (במידת הצורך גם יציידו אתכם בחוות דעת רפואית מתאימה).
עורכי דין יודעים גם מתי צריך לערער על החלטה, ומה הטענות הנכונות לטעון בערעור.
עורכי דין יודעים גם איך למקסם את זכויותיכם הכספיות בהתאם לדרגת הנכות הרפואית שנקבעה לכם.
כל אלה, יוצרים ייתרון ברור וחד משמעי לקבלת ייצוג על ידי עורך דין בוועדות הרפואיות.
למשרדנו ניסיון רב בייצוג נכים בכל דרגות החומרה מול הביטוח הלאומי ומול בתי הדין השונים בכל הערכאות.
נשמח לעמוד לרשותכם ולסייע לכם להשיג את מלוא הזכויות הנחוצות לכם.
עו"ד אסף מירזאי
09-8986444
ניתן לתאם שיחה או פגישה גם באמצעות הודעת וצאפ:
אסף: 050-7199144
דניאל : 050-7305574
*האמור לעיל הוא מידע כללי לציבור וככזה אינו מקיף. אין להסתמך עליו במקום ייעוץ פרטני.

תפריט