Hgil

ביטוח | נזקי גוף | ביטוח לאומי | קצין תגמולים

משנכנס אדר מרבים בנפצים ומטרד לציבור

משנכנס אדר...

הדי הפיצוצים הבלתי פוסקים ברחבי המדינה מפריעים את מנוחת הציבור והפכו מתופעה שולית של חג הפורים למטרד של ממש. הם מעירים ילדים בבהלה משינה, גורמים לתחושות קשות אצל הלומי הקרב ונפגעי פעולות האיבה, הורסים את חוויית החג ואם לא די בכל אלה אז גם מסכנים את הילדים שמפעילים את הנפצים וגם את הציבור שנמצא בקרבת מקום.

הנה מספר דוגמאות לנזקי גוף עליהם דיווחו אמצעי התקשורת בשנים קודמות: בשנת 2005 נפצע תלמיד בית ספר בכף ידו ונגרמה לו קטיעה של 2 אצבעות כתוצאה מחזיז שהתפוצץ. במקרה אחר בשנת 2009 נער בן 14 נפצע באורח בינוני עד קשה ו- 5 מאצבעות ידיו נקטעו במהלך משחק עם נפצי פורים. בשנת 2012 נפגע ילד בן 8 באורח קשה בעינו כתוצאה מנפץ שהתפוצץ קרוב לפניו.

אלה כמובן רק דוגמאות ואפשר להמשיך ולחשוב כיד הדמיון על מגוון אפשרויות הפגיעה הפוטנציאליות, בכלל זה כתוצאה מזיקוקים שעשויים לעוף ולפגוע בעיניים או אף לגרום לשריפות, או על נפץ שעשוי לגרום בהלה, נפילה ופציעה קשה וכיוב'...

החוק מגדיר את הנפצים כ "צעצועים מסוכנים" ודומה כי כאן מתחילה כל הבעיה.

נזיקין (נזקי גוף) בשטחי העירייה בזמן החורף

נזיקין (נזקי גוף) בשטחי העירייה בזמן החורף

ימים של גשם ורוחות מעלים את הסיכון לפציעה בשטחים הציבוריים של העירייה, בין היתר כתוצאה מהצפות, נפילות של עצים/עמודים, חפצים שמתנתקים ועפים, מדרכות שבורות וכיוב'.

נזקי גוף עשויים להיות קלים וחולפים אך לעיתים חמורים וקשים.

על פי החוק והפסיקה, הרשות המקומית אחראית לשלום תושביה והעוברים בה, הן בזמן שגרה והן במקרים בהם פגעי מזג האוויר תרמו להיווצרות המפגע הבטיחותי.

מסיבה זו, במקרים רבים ניתן לתבוע מהרשות המקומית את הנזק שנגרם, ועל כך בהרחבה במאמר זה.

 

נזקי גוף - חבלה ורשלנות

נזיקין (נזקי גוף) - חבלה ורשלנות.

התנהלות רשלנית גורמת לא אחת לפגיעה גופנית בבני אדם ולנזקים המותירים בהם מום.

דוגמאות למפגעים בטיחותיים כתוצאה מרשלנות: מדרכה שבורה, בור בדרך, נוזל שומני/מחליק על רצפה, מדרגות לא תקניות, מוט ברזל בולט מתוך הקיר, טיפול רפואי שגוי/מזיק כלב תוקפני המסתובב בחופשיות ללא השגחת בעליו ועוד אפשרויות רבות כיד הדמיון.

נזקי גוף עשויים להיות קלים וחולפים אך לעיתים הם חמורים ולצמיתות ומצריכים התמודדות ארוכה וקשה של הניזוק ובני משפחתו שנדרשים לשנות את אורח חייהם מן הקצה אל הקצה ולטפל ולסעוד אותו כמו גם לוותר על חלק ניכר מיכולתם התעסוקתית לטובת הטיפול. במקרים בהם הניזוק היה המפרנס העיקרי בבית המצב הופך להיות קשה עוד יותר והפגיעה בתא המשפחתי עשויה להביא אף לפירוקו.

מה עושים ? את מי תובעים ? כיצד ניתן לאמוד את שווי הנזק והאם הפיצוי שיינתן מכסה גם את הנזקים שנגרמים לבני משפחתו של הניזוק ?

תפריט