Hgil

ביטוח | נזקי גוף | ביטוח לאומי | קצין תגמולים

תאונת דרכים

תאונת דרכים

חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים קובע כי אדם שנגרם לו נזק גוף בתאונת דרכים, יפוצה על ידי חברת הביטוח.

רבים סבורים בטעות כי המונח "תאונת דרכים" מתייחס רק לתאונות במובן הרגיל והמוכר, קרי התנגשות של רכבים, אך לא כך הוא. מונח זה מתייחס גם לתאונות שכלל לא הייתה מעורבת בהן תנועת רכבים, ובלבד שבעת התאונה הרכב המנועי שימש לצרכי תחבורה.

הינכם מוזמנים לקרוא מאמר שנכתב על ידי עוה"ד מירזאי ופורסם באתר ליגלינק (אתר מקצועי לתוכן משפטי):

תאונות דרכים - נהיגה עם רישיון זר

נזיקין (נזקי גוף) תאונות דרכים - נהיגה בישראל עם רישיון זר.

 

**הרקע של המקרה**

החוק קובע כי עולה חדש יוכל לנהוג עם רישיונו הזר למשך שנה ממועד כניסתו לישראל, ובלבד שלפני כניסתו האחרונה ארצה הוא שהה בחו"ל ברציפות למשך שנה. ...

חוקרים פרטיים בתביעות לנזקי גוף

****חוקרים פרטיים בתביעות נזיקין (נזקי גוף)****

לחוקרי הביטוח נודע תפקיד מרכזי בהליך המשפטי המתנהל בין הניזוק לבין חברת הביטוח ובכוחם לגרום לתביעה להצטמצם לפיצוי מינימאלי ולעיתים אף להידחות כליל. שיטות עבודתם מתוחכמות ובידיהם סל של תכסיסים ואמצעים שכל מטרתם איתור הניזוק והצגתו כרמאי או לכל הפחות כמי שמגזים בתיאור נזקיו. 
בשל כך, עורכי דין לענייני נזיקין נוהגים להנחות את לקוחותיהם שלא לשתף כל פעולה עם חוקרי ביטוח ולא למסור להם כל מידע (למעט במקרים שקיימת חובה) אך לרוב ללא הועיל מכיוון שכאשר חוקר הביטוח ידפוק בדלת הבית, רבים יפתחו לו וישתפו עמו פעולה חרף האזהרות.

שאלו כל עורך דין לענייני נזיקין והוא יספר לכם על שיחת הטלפון שמתקבלת מן הלקוח מיד לאחר פגישתו עם החוקר. זה נשמע בערך ככה: 
הלקוח: רציתי לעדכן אותך שעכשיו היה אצלי חוקר של חברת הביטוח.
עורך הדין: הכנסת אותו הבייתה ?
הלקוח: כן, אבל אל תדאג - לא אמרתי שום דבר שיכול לסכן את התיק. סיפרתי את האמת.
עורך הדין: אבל ביקשתי ממך לא לשתף פעולה.
הלקוח: מה יכולתי לעשות, הוא בא אלי הביתה. אבל אל תדאג. לא סיפרתי שום דבר בעייתי...

להשקפת עולמו של הלקוח לא קרה נזק אך פעמים רבות טעות בידיו, נגרם נזק והכל מוקלט.

תפריט