Hgil

ביטוח | נזקי גוף | ביטוח לאומי | קצין תגמולים

פריצת דיסק עם לחץ על העצב עקב תאונת עבודה

אחת מפגיעות העבודה הנפוצות יותר הינה בקע (פריצת) דיסק עם לחץ על העצב. נזק מסוג זה עשוי לגרום לאחת משתי תופעות או לשתיהן גם יחד:

  1. הגבלת טווחי התנועה של עמוד השדרה.
  2. כאבים/נימול/הקרנה לגפה אחת או יותר (רגליים/ידיים).

בעוד שהנזק הראשון המתואר לעיל הינו אורתופדי, הנזק השני (הקרנה לגפה) הוא נזק נוירולוגי מאחר ונובע כתוצאה מלחץ על עצב/ים.

בספר המבחנים של ביטוח לאומי יש סעיפי נכות נפרדים לכל אחת מהפגיעות הללו, ולכן על פי החוק, כמו גם על פי כל היגיון, יש לפסוק נכות לכל נזק בנפרד ולחבר את הנכויות כך שיבטאו נכות מצטברת (למשל: 10%+10% = 19% משוקללים).

במשך שנים הביטוח הלאומי פירש את החוק לרעת האזרחים וכתוצאה מכך רופאי הוועדות היו פוסקים רק עבור אחד מהנזקים גם במקרים בהם היה ביטוי ברור של שני הנזקים גם יחד.

סוגיה זו הובאה לפתחו של בית המשפט העליון בשבתו כבג"צ (1634/09 פנקס בן-ציון), שם הביטוח הלאומי נתן הסכמתו לחדול מפרשנות מקפחת של החוק, והודעה ברוח הדברים פורסמה לכל סניפי הביטוח הלאומי בתאריך 5.4.11 בחוזר הביטוח הלאומי (חוזר נפגעי עבודה/10). במסגרת זו, ניתנה הוראה מפורשת לפסוק במקרים המתאימים נכויות מצטברות במקרים בהם הנזק הוא גם בתפקוד וגם נוירולוגי וכן נרשם שניתן לאשר תביעות להחמרת מצב, גם אם אין החמרת מצב, לכל המקרים שקופחו בעבר ונפסקה להם נכות אורתופדית בלבד שעה שהייתה להם גם נכות נוירולוגית.  

אלא מאי, יש בגצ אך יש גם עוקף לבגצ.

בעוד שכלפי חוץ פורסמו חוזרים וניתנו הנחיות שמטרתן לתקן את העוול האמור, אזי בחדרי חדרים ישבו בכירי הביטוח הלאומי וחשבו כיצד לטרפד את המהלך ולהחזיר לעצמם את היכולת להמשיך לגרום עוול ולמנוע נכויות מצטברות.

בסופו של דבר נעשה הדבר על ידי תיקון תיקון ספר הנכויות של ביטוח לאומי (בשנת 2015) ובמסגרתו נקבע המשפט הבא בכל הנוגע לנזקים נוירולוגיים כתוצאה מפריצת דיסק: "בקביעת נכות לפי סעיפים אלה ייעשה שימוש בקריטריונים הקליניים בלבד; בדיקות אלקטרופיזיולוגיות, כגון בדיקת הולכה עצבית, בדיקת EMG, בדיקה ממוחשבת של כוח שרירים, וכיוצא באלה, לא ישמשו לקביעת נכות לפי סעיפים אלה;..."

משמעות התיקון היא אחת. הוצאת הכוח מהתחייבות הביטוח הלאומי לקבוע נכויות מצטברות בפגיעות עמוד שדרה.

התיקון מאפשר לוועדות הביטוח הלאומי להתעלם מכל בדיקות העזר הרפואיות שיכולות להוכיח את הנזק העצבי ומשאיר לרופאי הוועדה את המנדט המלא להחליט אם יש או אין נזק עצבי וזאת על סמך בדיקת המבוטח בוועדה.

התוצאה למרבה הצער ברורה. נפגעי גב רבים שמגיעים לוועדות הביטוח הלאומי ומתלוננים על הקרנה/כאבים/נימול בגפיים כתוצאה מנזק עצבי בעמוד השדרה, נדחים על ידי הוועדה על ידי החלטה הקובעת כי לא נמצא בבדיקה קלינית ביטוי לנזק עצבי. נפגעים שהגישו לוועדה בדיקת EMG למשל, אז קרוב לוודאי שתופיע בהחלטה גם אמירה לפיה הוועדה לא מחוייבת להתייחס לבדיקת EMG. והיא אכן לא מחוייבת.

לכאורה נשמע חסר סיכוי אך אני קורא למבוטחים לא לוותר.

במקרים לא מעטים ולמרות הסעיף, ניתן לגרום לוועדות הביטוח הלאומי לקבוע נזק מצטבר לפגיעות גב עם ביטוי נוירולוגי.

מעבר לכך, חשוב לציין כי בין כל מומחי הוועדות, ישנם לא מעט רופאים הוגנים שלא מוכנים לשתף פעולה ולנצל את הסעיף החדש לרעת מבוטחים והם כן יקבעו דרגת נכות מצטברת.

לכן פנו לקבלת זכויותיכם.

 

 

נשמח לעמוד לרשותכם,

עו"ד אסף מירזאי

09-8986444

 

 האמור לעיל אינו תחליף לייעוץ משפטי פרטני וככזה אין להסתמך עליו.

 

תפריט