Hgil

ביטוח | נזקי גוף | ביטוח לאומי | קצין תגמולים

ביטוח תאונות אישיות

ביטוח תאונות אישיות נועד להגן על המבוטח ולדאוג לו לפיצוי במקרה של אירוע תאונתי. ניתן למצוא בביטוחים מסוג זה כיסוי לסוגים שונים של נזקים עקב תאונה, בכלל זה:

  1. פיצוי בגין שברים.
  2. פיצוי בגין ימי אשפוז בבית חולים.
  3. פיצוי בגין אבדן כושר עבודה.
  4. פיצוי בגין מצב סיעודי.
  5. פיצוי בגין נכות רפואית.
  6. פיצוי בגין תשלום לאחות מלווה.

הרשימה לעיל לא ממצה, ניתן למצוא כיסויים נוספים שלא צויינו.

ביטוחי תאונות אישיות משתנים ממקרה למקרה, הם אינם אחידים ותלויים באיכות המשא ומתן מול חברת הביטוח במועד ההצטרפות לפוליסה כמו גם  מושפעים מגובה הפרמיה החודשית המשולמת.

בעוד שלאחדים הפיצוי במקרה של תאונה יהיה גבוה והפוליסה תכלול כיסויים רבים, אצל אחרים סכומי הביטוח יהיו נמוכים והכיסוי הביטוחי יהיה מצומצם, למשל – מקנה פיצוי רק בגין שברים ונכות כתוצאה מתאונה אך לא מקנה מרכיבי פיצוי נוספים.

הבדל נוסף בין החברות השונות מתבטא בשיטת החישוב והתשלום. בעוד שבחברות מסוימות משלמים את מלוא הפיצוי מאחוז הנכות הראשון, בחברות אחרות ישלמו באופן מדורג, כלומר- סכום מצומצם למי שסובל מנכות שאינה עולה על 10%, ואילו את עיקר הפיצוי ישלמו החל מהאחוז ה- 11% לנכות. כך מבטיחה חברת הביטוח שלא תשלם פיצוי משמעותי לכל מי שנכותו נמוכה;

וכדי להבטיח שהנכות תהיה נמוכה מ- 10%, נוהגת חברת הביטוח לזמן את המבוטח לבדיקה אצל מומחה מטעמה, ומומחה זה, איך לא, קובע דרגת נכות שאינה עולה על 10%.

מתכונת זו של חישוב ופיצוי מקפחת את המבוטח ומטרתה להשאיר יותר כסף בחברת הביטוח. 

 

מהסיבות המנויות לעיל ומסיבות רבות נוספות שלא פורטו במאמר קצר זה, אנו ממליצים לפנות לעורך דין הבקיא בדיני ביטוח ונזיקין, בטרם פניה לחברת הביטוח. עורך דין שילווה את הטיפול בתיק מתחילת התהליך, יוכל לוודא שהמצב הרפואי יתועד נכון בתיעוד הרפואי כמו גם שהלקוח ייבדק בכל הבדיקות הרפואיות הנחוצות להוכחת נכותו כתוצאה מהתאונה ובכך להשפיע באופן מכריע על תוצאת התביעה והיקף הפיצוי בסופו של יום.

יתר על כן, עורך דין שילווה את הטיפול בתיק, ידע לתבוע את הזכויות השונות בסדר הנכון ולמנוע מקרים בהם כאשר משולם מרכיב מסוים מהפוליסה, הוא חוסם את האפשרות לתבוע מרכיבים אחרים בפוליסה. 

חשוב מאוד לשים לב שלביטוחי תאונות אישיות תקופת התיישנות קצרה מזו של תביעה נזיקית רגילה ולרוב עומדת על שלוש שנים בלבד (למעט במקרים חריגים ובמקרים שסויגו על ידי המפקח על הביטוח ובתי משפט) לכן אין להתמהמה. 

אם הנכם מעוניינים לבלום את מרוץ ההתיישנות, ניתן לעשות זאת אך ורק  על ידי הגשת תביע הלבית המשפט. שליחת מכתב לחברת הביטוח לא עוצרת התיישנות. 

 

משרדי ישמח לעמוד לרשותכם. 

עו"ד אסף מירזאי

09-8986444

 

 

האמור לעיל אינו תחליף לייעוץ משפטי פרטני וככזה אין להסתמך עליו.

 

תפריט