Hgil

ביטוח | נזקי גוף | ביטוח לאומי | קצין תגמולים

פנתה לחברת הביטוח לבד וכמעט הפסידה פיצויי ביטוח חיים

יום בהיר אחד לקה אדם בליבו ולאחר ניסיונות החייאה וניתוח שבוצעו בו, הוא נפטר. דובר באב משפחה, אדם שכל פרנסת ביתו על כתפיו.

במסגרת עבודתו בוטח המנוח בביטוח הכולל בין היתר ביטוח חיים.

אלמנתו שצריכה הייתה לדאוג לבדה לניהול משק הבית, ביררה וגילתה את דבר הביטוח שבוצע לו במסגרת עבודתו ובתום ליבה פנתה לחברת הביטוח, מסרה מסמכים רפואיים וביקשה לתבוע את זכויותיה. 

במענה לתביעתה, השיבה חברת הביטוח כי הפיצוי המגיע לה אינו עולה על 12,000 ש"ח וזאת בשל כך שגילו של המנוח עלה על 65 והפוליסה משלמת פיצוי מופחת למבוטחים שגילם עולה על 65.

לאחר קבלת תשובת חברת הביטוח, פנתה הנ"ל אל משרדנו ובמסגרת בדיקת המסמכים התברר שהיא קופחה קשות על ידי חברת הביטוח ומגיע לה לא פחות מכ- חצי מיליון ש"ח על פי הפוליסה.

בנסיבות האמורות נשלח מכתב דחוף לחברת הביטוח ותוך זמן קצר מאוד התקבל מלוא הפיצוי מחברת הביטוח. 

זה המקום לציין כי אילו האלמנה לא הייתה פונה לקבלת ייצוג ומשלימה עם החלטת חברת הביטוח, זכויותיה היו מתיישנות תוך 3 שנים (התיישנות במקרי ביטוח מקוצרת ועומדת על 3 שנים בלבד) ובמקום לקבל חצי מיליון ש"ח, הייתה מסתפקת ב- 12,000 ש"ח.

סיפור זה ממחיש עד כמה חשוב להיות מלווים בעורך דין מול חברת הביטוח.

אשמח לעמוד לרשותכם.

 

עו"ד אסף מירזאי

09-8986444

 

 האמור לעיל אינו תחליף לייעוץ משפטי פרטני וככזה אין להסתמך עליו.

תפריט