Hgil

ביטוח | נזקי גוף | ביטוח לאומי | קצין תגמולים

חברת הביטוח דחתה את תביעתכם לסיעוד? אל תוותרו

חברת הביטוח דחתה את תביעתכם לסיעוד? אל תוותרו

 

הגם שחברות הביטוח נוטות לדחות תביעות סיעוד ללא כל הצדקה אמיתית,

במקרים רבים ניתן לתקן את העוול ולהשיג פיצוי למבוטח.

 

אך ראשית נסביר מהי פוליסת סיעוד:

מדובר בפוליסה שמטרתה לפצות מבוטח שעקב פציעה או מחלה, סובל מליקוי תפקודי שמגביל אותו בביצוע פעולות יום יום כגון לבוש, רחצה וכיוב', ו/או שהוא סובל מליקוי קוגניטיבי כגון דמנציה, אלצהיימר וכיוב' הגורמים לפגיעה בתפקודים השכליים וליקויים בתובנה ושיפוט, התמצאות וכו'.

המשותף לפגיעות המתוארות לעיל היא שהסובל מהן, מתקשה לבצע לבדו את פעולות היום יום והוא זקוק לפיצוי כדי לרכוש לעצמו עזרה או עזרים או לכל צורך אחר שייראה לו לנכון.

יש סוגים שונים של פוליסות, חלקן נרכשו במסגרת ביטוח קופות החולים וחלקן נרכשו באופן פרטי מחברות הביטוח. חלק מהפוליסות משלמות לתקופה של 5 שנים, ואחרות משלמות פיצוי לכל החיים.

סכומי הפיצוי משתנים בהתאם לגיל הצטרפות ו/או תנאי הפוליסה ונעים בדרך כלל בין כ 3,500 ש"ח בחודש לכ- 10,000 ש"ח בחודש. 

הכסף משולם ישירות למבוטח שיכול לעשות בו כרצונו.

פנתה לחברת הביטוח לבד וכמעט הפסידה פיצויי ביטוח חיים

פנתה לחברת הביטוח לבד וכמעט הפסידה פיצויי ביטוח חיים

יום בהיר אחד לקה אדם בליבו ולאחר ניסיונות החייאה וניתוח שבוצעו בו, הוא נפטר. דובר באב משפחה, אדם שכל פרנסת ביתו על כתפיו.

במסגרת עבודתו בוטח המנוח בביטוח הכולל בין היתר ביטוח חיים.

אלמנתו שצריכה הייתה לדאוג לבדה לניהול משק הבית, ביררה וגילתה את דבר הביטוח שבוצע לו במסגרת עבודתו ובתום ליבה פנתה לחברת הביטוח, מסרה מסמכים רפואיים וביקשה לתבוע את זכויותיה. 

במענה לתביעתה, השיבה חברת הביטוח כי הפיצוי המגיע לה אינו עולה על 12,000 ש"ח וזאת בשל כך שגילו של המנוח עלה על 65 והפוליסה משלמת פיצוי מופחת למבוטחים שגילם עולה על 65.

ביטוח אובדן כושר עבודה

אובן כושר עבודה:

 

המעבר בין בריאות ותפקוד תקינים לבין הגבלה קשה ואובדן כושר עבודה (חלקי או מלא) עשוי להיות מיידי או הדרגתי ולרוב הוא בלתי צפוי.

לנכות התפקודית היבט כלכלי מיידי על חיי האדם ועל התא המשפחתי שכן מרגע שהתפקוד נפגע, גם כושר העבודה נפגע וכפועל יוצא נפגעת פרנסת הבית, אין אפשרות לעמוד בתשלומים והתחייבויות ומן הסתם יש קושי להתחייב לתשלומים עתידיים.

 

יש מי שביטח עצמו מבעוד מועד בפוליסת אובדן כושר עבודה ויוכל לתבוע זכויותיו בהתאם לפוליסה, אך יש מי שלא עשה זאת מסיבות כאלה ואחרות.  

הבשורה הטובה היא שבמקרים רבים, גם כאשר אדם לא ביטח עצמו בפוליסה ספציפית לאובדן כושר עבודה, יש פתרונות משפטיים.

ביטוח תאונות אישיות

ביטוח תאונות אישיות

ביטוח תאונות אישיות נועד להגן על המבוטח ולדאוג לו לפיצוי במקרה של אירוע תאונתי. ניתן למצוא בביטוחים מסוג זה כיסוי לסוגים שונים של נזקים עקב תאונה, בכלל זה:

  1. פיצוי בגין שברים.
  2. פיצוי בגין ימי אשפוז בבית חולים.
  3. פיצוי בגין אבדן כושר עבודה.
  4. פיצוי בגין מצב סיעודי.
  5. פיצוי בגין נכות רפואית.
  6. פיצוי בגין תשלום לאחות מלווה.

הרשימה לעיל לא ממצה, ניתן למצוא כיסויים נוספים שלא צויינו.

ביטוחי תאונות אישיות משתנים ממקרה למקרה, הם אינם אחידים ותלויים באיכות המשא ומתן מול חברת הביטוח במועד ההצטרפות לפוליסה כמו גם  מושפעים מגובה הפרמיה החודשית המשולמת.

תפריט